कीटाणुनाशक वाइपहरू

 • Disinfecting Surface Wipes

  कीटाणुशोधन सतह वाइपहरू

  (हामीसँग केवल हाम्रो कारखानाको लागि EPA प्रमाणपत्र छ, EPA उत्पादनहरूको लागि होईन)

  (हामी सुख्खा वाइप + क्यान्सर आपूर्ति गर्न सक्छौं, त्यसपछि तरल गन्तव्यमा क्यान्टरमा फिल्टर गरिएको छ)

   

  कीटाणुनाशक Vir 99..9% भाइरस र ब्याक्टेरिया हटाउँछ द्वारा Times टाइम्स मजबूत बनाम कागज तौलिया:

  अधिक सफा गर्नुहोस्, कम प्रयोग गर्नुहोस्

  भाइरसहरूलाई मार्दछ Cold चिसो र फ्लू भाइरस जस्तै Staph (MRSA), Norovirus, इन्फ्लुएन्जा A, र अधिक।

  COVID-19 भाइरस मार्छ.

  कीटाणुहरू र ब्याक्टेरियाहरूको चाँडै मार्नुहोस्।