माइक्रोफिबर र्यागहरू

  • Microfiber Rags

    माइक्रोफिबर र्यागहरू

    माइक्रोफाइबर (वा माइक्रोफिब्रे) एक डेनियर वा डेसिटेक्स / थ्रेड भन्दा कृत्रिम फाइबर फाइनर हो, व्यास १० माइक्रोमेटर भन्दा कमको हुन्छ। रेशमको एक तारा एक बारे मा एक denier र एक मानव कपाल को व्यास को एक पाँचौं को बारे मा छ।